lifelong "Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat."

EQF-Spread Project

Voorstellen voor de uitvoering en ontwikkeling van de Sectorale en Nationale Kwalificatiekaders.
167277-LLP-1-2009-1-ES-KA1-KA1EQF

EQF-Spread Project
III. Gids voor arbeidsbegeleiding, onderzoek en ontwikkeling EQF.
pdf Nederlandse versiepdf Engels versie


De algemene opvatting van het Voeding- gezondheidsproject is het ontwikkelen van een methodologie en een serie gereedschappen welke de implementatie en de ontwikkeling van het Europees kwalificatie raamwerk (EQF) zal faciliteren in de voedingssector van de Europese Unie, vanuit het perspectief van de sociale partners en bedrijven.

Op deze website zul je als gebruiker het volgende vinden:
   - Een zelf- evaluatiegereedschap voor zijn/haar kwalificatie als technicus in de sector.
   - Een format voor deze uitbreiding van zijn/haar CV is gebaseerd op de Europese CV (Europass).
   - Een handboek voor VET en voor de promotie of het Europees kwalificatie raamwerk (EQF) in de voedingssector.

Het voedings- gezondheidsproject is geadresseerd aan openbare besturen, sociale partners, VET centers, universiteiten, technici, werknemers en bedrijven die hun activiteiten in de voedselsector van de Europese Unie ontwikkelen.

Flecha