lifelong "Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną."

EQF-Spread Project

Wnioski dotyczące wdrażania i rozwoju Sektorowego i krajowe ramy kwalifikacji.
Plik: 167277-LLP-1-2009-1-ES-KA1-KA1EQF

EQF-Spread Project
III. Tworzenie planu szkoleniowego opartego na wynikach naukowych.
pdf Polska wersjapdf Wersja anglojęzyczna


Głównym celem projektu EQF- Spread jest zaproponowanie, z punktu widzenia przedstawicieli rynku pracy – administracji publicznej, partnerów społecznych, instytucji szkoleniowych oraz przedsiębiorstw, jednolitej metodologii i zestawu narzędzi do wdrażania i rozwoju ERK (EQF) w ramach programów krajowych i sektorowych.

Na tej stronie użytkownik znajdzie:
   - narzędzie do samodzielnej ewaluacji kwalifikacji.
   - wzór do opracowanie CV opartego o europejskie CV (Europass).
   - podręcznik kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz promocji Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF) w rentownych sektorach gospodarki.

Projekt EQF- Spread jest adresowany do administracji publicznej, partnerów społecznych, centrów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), uniwersytetów, techników, pracowników oraz przedsiębiorstw rozwijających się w rentownych sektorach gospodarki Unii Europejskiej: rolnictwie, przemyśle, sektorze budowlanym i usługach.

Flecha