FOOD-FIT

Methodological proposals to facilitate the introduction of the European Qualifications Framework (EQF) in the food sector of the European Union (EU). 147627-LLP-1-2008-1-ES-EQF

Food-fit


I. Самооценка на квалификациите (инженери).
II. Разработване на Автобиография в Европас формат.
III. Наръчник за упътване за работа, професионално обучение и развитие на ЕКР.

 pdf Български

 pdf English version


Основната цел на проекта Food-fit е да разработи методология, която да улес внедряването и развитието на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) в хранително-вкусовия сектор в ЕС, от гледна точка на социалните партньори и компаниите.

На този уеб сайт потребителят ще намерите:
    - Инструмент за самооценка за самооценка като инженер в сектора.
    - Образец за попълване на автобиография във формат Европас.
    - Ръководство за професионално обучение и насърчаване на разработването и прилагането на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) в хранително-вкусовата промишленост.

Проектът Food-Fit е предназначен за публичната администрация, социалните партньори, центровете за професионално обучение, университетите, инженерите, работниците и компаниите развиващи техните дейности в хранително-вкусовия сектор в Европейския съюз.