I. Самооценка на квалификациите (инженери).


Инструментът за самооценка позволява потребителите да идентифицират техните квалификации (от гледна точка на резултати от обучението: знания, компетенции, умения), свързани с квалификациите, които компаниите очакват от конкретна работна позиции в дадения сектор.

В края на процеса, потребителите могат да определят знанията, компетенциите и уменията, които са им необходими, за да подобрят своята ситуация на пазара на труда в дадения сектор. По този начин, потребителите могат да развият техен собствен модел на обучение продължаващо през целия живот, подходящо за характеристиките на техния собствен професионален профил.

Стъпки за самооценка:

Стъпка 1: Да се дефинира заеманата длъжност в разглеждания сектор.
Стъпка 2: Да се подберат областите на обучение, в които е квалифициран потребителя.
Стъпка 3: Да се определят квалификациите от гледна точка на знания, компетенции и умения.
Стъпка 4: Диагностициране на ситуацията на потребителя

Натиснете тук, за да видите дефинициите и структурата на заеманата длъжност
PDF

Стъпка 1: Да се дефинира заеманата длъжност в разглеждания сектор.

Изберете професията, за коиято сте квалифициран и натиснете «потвърдете”.