Резюме на проекта

Featured

EQF-SPREAD. Предложения за прилагане и развитие на Секторни и Национални Квалификационни Рамки

Проектът EQF-Spread е инициатива популяризирана  от Института за Обучение и Социални Изследвания -IFES (Испания) в рамките на Програмата за учене през целия живот на Европейската комисия, с проектен номер 167277-LLP-1-2009-1-ES-KA1-KA1EQF, за периода 2010 – 2012.

Глобалната цел на EQF-Spread е да предложи от гледна точка на пазара на труда – представен от публичната администрация, социалните партньори, обучителните центрове и фирмите, специална методология и набор от инструменти за прилагане и развитие на ЕКР в националните и секторни квалификационни рамки.

EQF-Spread е проект развиван в България, Испания, Холандия, Италия, Малта, Полша и Великобритания в участието на следните организации: Европроджект (България), IFES (Испания), D e p l a n n e n m a k e r s (Холандия), CERES (Италия), Съвета по квалификациите на Малта (Малта), Procesy Inwestycyjne Sp. (Полша) и Асоциация Конрад (Великобритания).

Проектът им подкрепата на техниците и експертите по образование и професионално обучение и квалификации от публичната администрация, обучителните центрове, консултантските фирми, компаниите, бизнес организациите, синдикатите и университетите във всяка държава партньор по проекта. Сътрудничеството между тези организации е фокусирано върху предоставянето на информация, получаването на доклади и валидирането на резултати.

Следните организации си партнират по настоящия проект:

Публична администрация: Националния институт по квалификациите – INCUAL (Испания), Работна група по ЕКР към Министерство на образованието, науката и младежта (България), Публичната администрация по професионално образование и обучение (Холандия), Съвета по квалификации на Малта, Комисия по заетост и умения (Великобритания), Lantra Съвет по умения (Великобритания).

Социални партньори: Българската търговска камара, Полската асоциация на синдикатите (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych), Интегриран център за заетост (Испания), Федерация по храните към UGT (Испания).

Центрове за професионално обучение и образование: Институт за структурни изследвания (Полша), Интегриран център за професионално образование и обучение на Кантабрия, Трудова фондация в сферата на строителството (FLC, Spain) и FOREX, обучителен център в сферата на селското стопанство и рибарството (Испания), Италианска федерация по аеробика и фитнес. Римски институт по изкуствата и информационните технологии (Италия).

Университети: Група CIFO, Автономен университет на Барселона, Департамент по Приложна психология към Университета  Complutense в Мадрид (Испания), Университет La Sapienza y Guglielmo Marconi University в Рим (Италия), Федерация на докторантите в сферата на селското стопанство и рибарството (Италия).

Компании: Отдел „Човешки ресурси” на IBM (Италия), JobTiger ООД (България), CleanTotaal (Холандия), GMT (Холандия).