Ireland (English)Deutsch (DE-CH-AT)Bulgarian (Български)Español (Forma internacional)French (France)

Проектът е финансиран по Програма за учене през целия живот на Европейската комисия.
Файл 147627-LLP-1-2008-1-ES-KA1-EQF-2008-4524


Методологични предложения за улесняване на прилагането на Европейската квалификационна рамка (ЕКР).

Прочетете повече

 

Проектът Food-fit е разделен на пет работни пакета.


Прочетете повече

 

Само-оценка на квалификациите; изработване на CV по европейски формат; Наръчник за прилагане на ЕКР в хранително-вкусовата промишленост.

Прочетете повече

 

Да бъде развита Европейската квалификационна рамка (ЕКР) в хранително-вкусовия сектор.     

Прочетете повече

 

Описание на организациите – участници по проекта


Прочетете повече

 

Национални доклади, Инвентар на длъжностите и насоки за обучение.                                                                                                                                     

Прочетете повече

 
Декларация за поверителност

TopTop